Prawa osób niepełnosprawnych podczas podróży koleją w Polsce

KOLEJjpgOsoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają prawo do równego dostępu do usług kolejowych. Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy stacji mają obowiązek określenia zasad na jakich osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się będą mogły korzystać z usług przewozowych. Osoby te nabywają bilety i dokonują rezerwacji bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Prawa przysługujące tym osobom:

◄ Osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu po wcześniejszym zawiadomieniu przewoźnika kolejowego oraz zarządcy stacji.

◄ Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej zawiadamia przewoźnika kolejowego, zarządcę stacji, sprzedawcę biletów lub operatora turystycznego o potrzebie udzielenia pomocy przynajmniej na 48 godzin, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Powyższe podmioty mają obowiązek ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.

Nawet, jeśli pasażer nie dokona powiadomienia w terminie, o którym wyżej mowa przewoźnik kolejowy i zarządca stacji powinien podjąć wszelkie stosowne wysiłki dla zapewnienia pomocy w taki sposób, by osoba niepełnosprawna oraz osoba o ograniczonej sprawności ruchowej mogła odbyć podróż. Powiadomienie o potrzebie pomocy może być złożone w dowolnej formie.

◄ Osoby te mogą uzyskać pomoc lub zgłosić swe przybycie w wyznaczonym przez zarządcę infrastruktury lub dworca punkcie. Pomoc udzielana jest pod warunkiem, że osoba ta pojawi się w terminie określonym przez przewoźnika, zarządcę infrastruktury lub dworca. Wyznaczony termin nie może przekraczać 60 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu. Jeśli termin nie został wyznaczony pasażer może zgłosić się nie wcześniej niż 30 minut przed planowanym odjazdem.

◄ Na stacji kolejowej lub dworcu, na którym obecny jest personel, przyjeżdżającym lub wyjeżdżającym z niej osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, zarządca stacji powinien zapewnić nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu, przesiąść się do pociągu skomunikowanego lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego.

◄ Na stacjach lub dworcach, na których nie ma personelu, przewoźnik kolejowy lub zarządca stacji powinien wywiesić łatwo dostępną informację o najbliższej stacji, na której obecny jest personel oraz o rodzaju bezpośrednio dostępnej pomocy. Na powyższych stacjach również przewoźnik kolejowy lub zarządca stacji musi podjąć wszelkie racjonalne starania w celu zapewnienia tym osobom dostępu do podróży pociągiem. Ponadto niezależnie od obecności na stacji personelu zarządcy infrastruktury, przewoźnik kolejowyw wyniku wcześniejszego zawiadomienia zapewnia nieodpłatną pomoc w pociągu oraz podczas wsiadania i wysiadania.

◄ Przewoźnik kolejowy odpowiedzialny zgodnie z odrębnymi przepisami
za całkowitą lub częściową utratę albo uszkodzenie sprzętu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej służącego im do poruszania się lub innego specjalistycznego sprzętu używanego przez takie osoby, w przypadku pasażerów podróżujących w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Polską, a innym państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w zakresie odpowiadającym rozmiarowi szkody, bez ograniczeń kwotowych.

◄ Zarządca stacji ma obowiązek zapewnić dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność stacji, peronów, z których mogą korzystać pasażerowie podróżujący w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Polską a innymi państwami Unii Europejskiej. Przewoźnik kolejowy zobowiązany jest dostosować tabor kolejowy wykorzystywany w przewozach międzynarodowych dla tych osób.

Zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy należy kierować do przewoźników:

  • PKP Intercity S.A.

Informacja krajowa – tel. 22 474 51 75, infolinia 19757

  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

w Białymstoku – tel. 782 452 693 , 782 452 717
w Bydgoszczy – tel. 782 550 629
w Gdyni – tel. 722 341 240, 722 341 528
w Katowicach – tel.782 554 454
w Kielcach – tel. 41 278 35 35, 782 555 573
w Krakowie – tel. 782 556 787
w Lublinie – tel. 722 349 320, 722 349 321
w Łodzi – tel. 722 356 250, 722 352 181, 722 357 597
w Olsztynie – tel. 665 914 103
w Opolu – tel. 665 916 090
w Poznaniu – tel. 665 913 973
w Rzeszowie – tel. 782 450 801
w Szczecinie – tel. 665 912 387
we Wrocławiu - tel.782 451 435
W Zielonej Górze – tel. 665 915 411

  • Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

tel. 22 473 79 00

  • Koleje Dolnośląskie S.A.

tel. 76 753 51 22

  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

tel. 58 721 12 11

  • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

tel. 22 758-00-12, 22 755-70-82

  • Arriva RP Sp. z o. o.

tel. (22) 481 39 48

Aktualne numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są także na stronach internetowych przewoźników, w punktach informacji, a także w formie ogłoszeń wywieszonych na dworcach.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące podróży koleją należy kierować do Urzędu Transportu Kolejowego

ul. Chałubińskiego 4,

00-928 Warszawa

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja pocchodzi ze strony Urzędu Transportu Kolejowego

OTWÓRZ STRONĘ