Głosowanie osób niepełnosprawnych

GLOSOWANIEUPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

materiał opracowany na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
  • Kodeksu wyborczego oraz Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia9 sierpnia 2011r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej,


 Materiał opracowany przez:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO „ELEKTOR"
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

OTWÓRZ MATERIAŁ