Karta parkingowa

karta park.wzorOsoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do otrzymania karty parkingowej, która pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych,

Jeśli spełnia dodatkowo pewne warunki.

 Jakie to warunki?...: Czytaj dalej.

.

 

Przystosowanie samochodu dla osoby niepełnosprawnej

saminwalOsoba niepełnosprawna może uzyskać środki na dofinansowanie przystosowanie samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Szczegóły w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - OTWÓRZ

Poniżej wykaz Ośrodków przystosowujących samochody dla niepełnosprawnych

.

Prawo jazdy

elkaOsoba niepełnosprawna może uzyskać środki na dofinansowanie kursu Prawa Jazdy. Szczegóły w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - PRZEJDŹ

 

 

Poniżej

Wykaz Ośrodków szkolących niepełnosprawnych kierowców.

Pasy bezpieczeństwa - zwolnienie z obowiązku zapinania

pasyPGZgodnie z prawem o ruchu drogowym kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Od obowiązku tego można jednak wskazać całkiem pokaźną grupę wyjątków. Wyłączeniu spod obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa podlegają osoby, które mają ważne zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do ich używania. Zaświadczenie to musi być imienne. Musi być w nim zawarta adnotacja, że legitymujący się nim nie może używać pasów bezpieczeństwa. Jednak z treści zaświadczenia nie musi wynikać przyczyna przeciwwskazania, ponieważ mogłoby to wiązać się z naruszeniem tajemnicy zawodowej lekarza oraz dóbr osobistych kierowcy. Policja nie jest upoważniona do oceny zasadności wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa.

Oprócz osób mających Zaświadczenie lekarskie, uprawnionymi do nie zapinania pasów są: