Warsztaty żeglarskie dla niepełnosprawnych

ZAGLOWKAMazurska Szkoła Żeglarska oraz Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych zapraszają na bezpłatne Warsztaty żeeglarskie dla osób niepelnosprawnych.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

UWAGA!!! osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej nie mogą być przyjęci na warsztaty

  • przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty

Szczegóły na stronie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa - OTWÓRZ