Glukometr

indeksOddam za darmo osobie potrzebującej nowy glukometr. Glukometr jest bez pasków. Zainteresowani pisać na maila Stowarzyszenia lub na Forum.