Organizacje pozarządowe

1. Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia OTWÓRZ

2. Portal dla osóbz niepełnosprawnościąoraz pracodawców OTWÓRZ

3. FUNDACJA AKTYWIZACJA OTWÓRZ

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracj z Warszawy  OTWÓRZ

5. AMUN - OTWÓRZ

6. Stowarzyszenie dla opiekunów dzieci z zespołem Downa OTWÓRZ

7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym OTWÓRZ

8. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową OTWÓRZ

9. Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego OTWÓRZ

10. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie" OTWÓRZ

11. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZICI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI „GEN" OTWÓRZ

12. Stowarzyszenie "TETRAPLEGIK" dla porażonych czterokończynowo OTWÓRZ

13. PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - OTWÓRZ

14. Stowarzyszenie Klon/jawor - OTWÓRZ

15. Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON - OTWÓRZ

16.  Baza danych teleadresowych organizacji pozarządowych - OTWÓRZ

17. Razem przeciwko samobójstwom - OTWÓRZ

18. Polska strona chorego na FOP - OTWÓRZ

19. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta - OTWÓRZ

20. Wszechstronna Obsługa Osób z Wadami Wzroku - OTWÓRZ

21. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiaklią i na diecie bezglutenowej - OTWÓRZ