I AUDYCJA W RADIO " VANESSA" - 20.04.2006R.

radio21Tego dnia ruszyła I audycja Stowarzyszenia w Radio " Vanessa" . Program będzie nadawany w każdy czwartek w godz: 22.05 - 22.40. Program będzie podejmował problemy ważne dla osób niepełnosprawnych jak i osób starszych tzw " seniorów". Inicjatorem audycji był  p. Piotr Klima
Moderatorem audycji jest p. Dariusz Ronin. Nad wszystkim czuwa p. Anna Kosińska - dziennikarz Radia Internetowego " Mittendrin" - nasz członek Stowarzyszenia.

go i władzami Radia " Mittendrin" jest możliwość nagrywania audycji.Dzięki współpracy z Towarzystwem Społeczno - Kulturowym woj. śląskiego.

.

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 18.06.2004r.

zebranie w pracy-665x309Dnia: 19.04.2006r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia , na którym prezes poinformował zebranych , że p. Krystyna Weygand zgodziła się kandydować na stanowisko księgowej w stowarzyszeniu. Nastąpiło głosowanie , w którym obecni poparli jej kandydature. Otrzymała ona pieczątkę stosowną do jej funkcji.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie majowej imprezy integracyjnej . Omówiono występy uczniów z klas integracyjnych II i III , ustalono , że trzeba sprawdzić nagłośnienie w hali " RAFAKO". Omówiono kto ufunduje , kto już ufundował nagrody dla uczestników majowej imprezy. Ustalono treść i wygląd zaproszeń oraz plakatów.
Zadbano o organizację opieki medycznej oraz omówiono przebieg loterii fantowej - każdy los wygrywa - koszt losu - 2zł. Ustalono ostateczny zarys planu imprezy.

W sprawach bierzących poinformowano zebranych, że rusza audycja Stowarzyszeniaw Radio " Vanessa" pt: " MAGAZYN SPOŁECZNY - PODAJ RĘKĘ" oraz , iż nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem Konferencji Naukowej pt: " 2006 - rokiem praw pacjenta - rola pielęgniarki w społeczeństwie"

.

14.04.2006r.

nagrody spolecznosc kwiecien newsPan prezes Jerzy Wiśniewski oraz nowy członek Stowarzyszenia p. Janusz Gałązka - asystent posła na Sejm RP Tadeusza Motowidło , spotkali się w siedzibie Fundacji " Pomocna Dłoń" w Jastrzębiu - Zdroju z władzami Fundacji oraz z dyrektorem biura poselskiego. Rozmowy dotyczyły dalszej możliwej współpracy oraz wymiany doświadczeń. Przyjęto propozycję , aby Fundacja zakupiła nagrody dla części niepełnosprawnych i sprawnych dzieci - uczestników majowej imprezy integracyjnej.

.

KONFERENCJA NAUKOWA NA ŚUTW.

konferencjaDnia; 06.04.2006r. odbyła się Konferencja Naukowa na Śląskim Unwersytecie Trzeciego Wieku , pt: " Bezpieczeństwo ludzi starszych w domach , na ulicach i chodnikach , w miejscach publicznych , parkach , srodkach komunikacji miejskiej" , której nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów. Prelegentem ze strony naszego Stowarzyszenia byłm p. Dariusz Ronin.

.