Zebranie członków Naszego Stowarzyszenia

eeeeeDnia 17.06.2006r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia , na którym p. Beata Stępień złożyła prośbę o przyjęcie rezygnacji. Powodem rezygnacji jest brak czasu oraz wiele licznych obowiązków. Serdecznie dziękujemy p. dyrektor za jej pracę oraz olbrzymi wkład w rozwój stowarzyszenia. W związku z reorganizacją już wkrótce zmieni się adres naszej siedziby. Postanowiono również , że podczas wakacji zostaną zawieszone dyżury , a biuro zostanie zamknięte. Umieszczono na naszej stronie internetowej informację o stanie rzeczy , oraz poinformowano zainteresowanych , że zgłoszenia przyjmujemy na maila stowarzyszenia.

.

16.06.2006r. - Seminarium Naukowe na ŚUTW

indekssCzłonkowie naszego Stowarzyszenia Kasia i Jurek Wiśniewscy byli moderatorami IV sesji seminaryjnej , podczas wystąpienia posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka oraz p. Jerzego Szydłowskiego.

Zapraszamy na fotoreportaż do naszej Galerii - OTWÓRZ

.

ZEBRANIE - 17.05.2006R.

zebranieeOdbyło się zebranie członków Stowarzyszenia , na którym prezes przdstawił kandydaturę p. Alfreda Sontaga na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. marketingu. Zebrani zaakceptowali kandydaturę p. Alfreda jednogłośnie. Jurek podkreślił duże zasługi p. Alfreda w organizacji imprezy środowiskowej pt: " Zagrajmy razem - integracja , sport , rehabilitacja" , której ostatnie przygotowania omówiono.

P. Sontag złożył wniosek o członkostwo honorowe dla p. Ryszerda Samela - prezesa zarządu EKO - Instal sp. z o.o. za pomoc w organizacji imprezy. P. Samel podarował dla Stowarzyszenia kwotę darowizny. oraz zakupił fanty do loterii fantowej.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

.

KONFERENCJA NAUKOWA - 22.04.2006R.

CAK9MRS1Obchody Roku Praw Pacjenta , Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zaakcentowano Konferencją Naukową - "2006r. - rokiem praw pacjenta - rola pielęgniarki w społeczństwie" , z której , z czego jesteśmy bardzo dumni , nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów. Prelegentem ze strony naszego Stowarzyszenia była p. Katarzyna Wiśniewska, z-ca prezesa Stowarzyszenia. Temat jej wykładu:" Rola pielęgniarki w społeczeństwie - prezentacja badań własnych".

.