Wieczornica na ŚUTW

sybiracyTego dnia w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza odbyła się wieczornica poświęcona pamięci 17 września 1939r , w dniu napaści wojsk sowieckich na terytorium RP oraz wywózkom Polaków na Sybir , do Kazachstanu i innych miejsc zesłania. W tej wieczornicy wzięli udział również członkowie naszego stowarzyszenia tj. Kasia i Jurek Wiśniewscy. W programie wieczornicy mogliśmy posłuchać wspomnień Sybiraków , które w swojej treści były bardzo ujmujące. Pomimo tak trudnych przeżyć , dobry humor , optymizm i jakaś magia udzielała się wszystkim uczestnikom wieczornicy.

.

Konferencja Prasowa - 15.09.2006r.

images94Dnia: 15.09.2006r. odbyła się Konferencja Prasowa z okazji włączenia się Miasta Raciborza do Ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Magazyn „ Integracja" pod hasłem: „ Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?" Udział w Konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta na czele z V-ce prezydentem miasta Raciborza – Mirosławem Szypowskim , przedstawiciele Komendy Policji , Straży Miejskiej , Starostwa Powiatowego , członkowie władz naszego stowarzyszenia tj. Jurek Wiśniewski i Piotr Klima oraz główny organizator Konferencji P. Katarzyna Fiołka – koordynator ds. osób niepełnosprawnych.

Zebranie członków stowarzyszenia - 17.07.2006r.

zebraanieTego dnia odbyło się zebranie członków zarządu stowarzyszenia. Zebranych poinformowano , że z dniem 30.08.2006r. zostajemy bez biura , gdyż otrzymaliśmy wypowiedzenie od p. dyrektor SP nr 1 . Na zebraniu poruszono inne problemy związane z stowarzyszeniem min: ponownie zmieni się skład zarządu Stowarzyszenia oraz nastąpią zmiany w komisji rewizyjnej. Zebranym dano czas do namysłu przed wyborem nowych władz. Poinformowano również wszystkich uczestników zebrania , że z dniem 18.08.06r. na swoje barki prowadzenie audycji radiowej w Radio „ Vanessa" – „ Magazynu Społecznego" biorą Kasia i Jurek Wiśniewscy. Pomagać im w zbieraniu materiałów i ciekawostek będą studentki i studenci Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza.

.

Ostatnia sesja seminaryjna

imageeesW dniu: 29.06.2006r. odbyła się ostatnia sesja seminarium naukowego pt:" Dobrze wybrany samorząd terytorialny szansą dla naszego miasta i regionu. Społeczeństwo obywatelskie wyzwaniem naszych czasów" , którego nasze Stowarzysznie było jednym ze współorganizatorów. Wśród wielu zaproszonych gości byli m.in. Starosta Raciborski - Jerzy Wziontek , prof. dr hab. Danuta Czakon , dr Tomasz Czakon - w-ce przewodniczący Rady Miasta Katowic , p. AntoniKucznierz - zespół " Bez Nazwy" oraz p. Zygmunt Szkoc - członek prezydium oraz sekretarz TMZR.

.