Pantofelek 2007

pantofelek08030806 350W tym roku członkowie naszego stowarzyszenia postanowili zgłosić do konkursu " Pantofelek 2007" - Piotra Klima - w-ce Prezesa naszego stowarzyszenia. Więcej o tym konkursie pisze Raciborski Portal Internetowy , tekst pochodzący z tego portalu umieszczam poniżej. W piątek, 7 marca, w raciborskim MDK odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Pantofelek 2007.

Trzeciej edycji Pantofelka przyświecały – podobnie jak w roku ubiegłym – słowa Matki Teresy z Kalkuty: - "Są ludzie spragnieni choćby ludzkiego głosu. To właśnie Ci, których musimy rozpoznawać." Niewątpliwie można je odnieść do tegorocznych laureatów tej niezwykłej nagrody. Cała piątka, będąca wybrana przez kapitułę 18 lutego ze zgłoszonych kandydatur, wpatrzona jest nieustannie w drugiego człowieka.

Wśród nominowanych do nagrody Pantofelek 2007 znaleźli się: siostra Antonia (Zofia Gruntowska), Józef Krasek, Aleksandra Orłowska, Stanisław Gamrot, Piotr Klima.

Pan Piotr Klima farmaceuta i działacz społeczny wrażliwy na potrzeby ludzi i miasta. Człowiek wielkiej aktywności. W swojej aptece św. Mikołaja otworzył salę seminaryjną, w której organizował zajęcia z edukacji prozdrowotnej dla uczniów szkół naszego powiatu. Zainteresowanie tematyką prozdrowotną zaowocowały również wieloma konferencjami popularno – naukowymi, których był współorganizatorem. W roku 2005 pojedyncze dotychczas działania znalazły swoją formę organizacyjną w powołanej przez Pana Piotra Raciborskiej Akademii Zdrowia. Tak w skrócie wygląda droga do powstania, myślimy, że dzieła jego życia – Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Idea tego przedsięwzięcia była w głowach wielu, ale to właśnie On ją zrealizował. Nie tylko powołał, ale i udostępnił nieodpłatnie pomieszczenie i ponosi koszty jego utrzymania. Dzisiaj jest to jedyna placówka, która pozwala nadal żyć aktywnie tym, którzy weszli w „smugę cienia". W niej „siwiejąca" część naszej społeczności ożyła – śpiewają, tańczą, zawierają przyjaźnie, poszukują nowej wiedzy i umiejętności. Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce pulsujące mnogimi inicjatywami, miejsce dające szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. „Pan Rektor", bo tak mówią o nim studenci nie tylko stworzył miejsce, ale dba też o jego klimat, oddaje swój czas innym, pomaga w wielu życiowych nie zawsze łatwych sprawach.

Jego wrażliwość i zaangażowanie w sprawy społeczne zauważyli też inni i od roku 2003 jest Radnym Miasta Racibórz.

Pantofelek 2007 został przyznany siostrze Antonii. Odbierając nagrodę – statuetkę wykonaną przez Pawła Stauera, siostra była bardzo wzruszona. - Swój charyzmat zawdzięczam Bogu, jestem mu za to bardzo wdzięczna. Patronką tego, co robię jest Maryja. Zanim podjęłam się działalności, pojechałam do Częstochowy, prosić Matkę Boską Częstochowską o pomoc.

Pani Małgorzata Rother Burek, Pełnomocnik Starosty Raciborskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, podkreślała, - że wybór w tym roku był bardzo trudny, gdyż wśród kandydatów do nagrody Pantofelek są niezwykłe osobistości. Stąd Kapituła Konkursu (Małgorzata Rother-Burek – przewodnicząca, Elżbieta Biskup - wiceprzewodnicząca, Elżbieta Ceglarek – prezes Banku Spółdzielczego, Aleksandra Czekajło – lekarz, Danuta Hryniewicz – psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, Marianna Korzonek – właścicielka salonu fryzjerskiego – Olymp, Jadwiga Stojer - lekarz) – mówiła – miała ciężki orzech do zgryzienia.

Piątkową uroczystość prowadziła pani Elżbieta Biskup, wiceprzewodnicząca Kapituły. Otwierając uroczystość, wyraziła zadowolenie jako dyrektor placówki, że i w tym roku MDK jest miejscem uroczystości. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Burek. Przypomniała wówczas, iż głównym celem konkursu jest promowanie lokalnych autorytetów, poprzez ich dostrzeganie i wskazywanie ich - zwłaszcza młodym ludziom - jako wzory godnego naśladowania.

Pantofelek 2007 zgromadził w MDK niemałą publiczność. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz. Obecna była pani wiceprezydent Ludmiła Nowacka. Starostę reprezentowała jego żona – Irena Hajduk. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników imprezy przekazał również poseł Henryk Siedlaczek, który nie mógł być na niej obecny.

Podczas części oficjalnej – między prezentacjami osób nominowanych do nagrody – odbywały się recytacje wierszy członków Klubu Poetów działającego przy MDK, które wprowadzały w nastrój refleksji nad pojęciem „człowiek".

.