Zebranie członków Stowarzyszenia - 14.12.2007r.

zebranieeTego dnia odbyło się zebranie członków stowarzyszenia. Na początku zebrania prezes przywitał wszystkich zebranych i przedstawił plan spotkania. Prezes podsumował rok 2007 , przedstawił co w danym roku udało się zrobić , i tak:
- II edycja imprezy integracyjnej pt:" Zagrajmy razem..." – 13.05.07r.
- Współorganizacja zawodów strażackich w Rudniku , licytacja obrazów na Dom Małego Dziecka w Rybniku.
- Udzielanie porad na temat właściwego doboru sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać osoby niepełnosprawne na III Dniach promocji Zdrowia ( 26-29.06.07r. )
- Prowadzenie audycji w Radio „ Vanessa" i Radio Internetowym „ Mittendrin"


- Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia
- Zmiana w adresie Stowarzyszenia oraz zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
- Współorganizacja imprezy integracyjnej w Wojnowicach.
- Udział w Kampanii Parkingowej.
- Współorganizacja Festynu Piwnego , prowadzenie konkursów dla dzieci i dorosłych podczas tej imprezy.
- Wspólnie z Apteką św. Mikołaja, Stowarzyszeniem Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Koordynatorem do spraw osób niepełnosprawnych z Raciborza ,rozpoczęliśmy akcję bezpłatnego dostarczania "Magazynu Integracja"do stowarzyszeń, instytucji i placówek działających na naszym terenie w "obszarze niepełnosprawności".
- Z inicjatywy Komendanta Straży Miejskiej p. Andrzeja Migusa , nasze Stowarzyszenie oraz Komenda Powiatowa Policji , postanowiło zainicjować ciąg dalszy akcji " Miasto Przyjazne" dlatego zwróciliśmy się wspólnie do placówek handlowo- usługowych , wspólnot mieszkaniowych o właściwe oznakowanie miejsc parkingowych , jak również terenów.
- Organizacja III Forum Osób Niepełnosprawnych.
- Organizacja Mikołajek dla dzieci z przedszkola Integracyjnego nr 24 z Raciborza.
- Udział w konferencji Ogólnopolskiej w Katowicach pt: „ Gmino jaka jesteś".
- Udział w różnych szkoleniach.
- Wyraziliśmy publicznie swoje oburzenie w sprawie pozyskiwania środków na swoją działalność przez niektóre fundacje. Naszym zdanie jest to naganne i bulwersujące. Stało się tak głównie czujności i uczciwości p. Henryki Satała.
- Pomogliśmy ok. 25 osobom przez udzielenie informacji.
- Pomoc finansowa dla 2 członków naszego stowarzyszenia.

Następnie Prezes zaproponował by każdy z zebranych zaproponował co ich zdaniem należało by jeszcze zrobić , co zmienić , i nad czym warto się zastanowić planując działalność Stowarzyszenia na rok 2008.
Na zebraniu padły takie propozycje:
- Przystąpienie do Organizacji Pożytku Publicznego ( p. Wiśniewski )
- Złożenie do Urzędu Miasta ofert na: organizację imprezy integracyjnej , prowadzenie programu radiowego i strony internetowej ( K. i J. Wiśniewscy )
- Zaproponowano by imprezę integracyjną zaplanować na październik oraz powołać zespół do pracy nad imprezą ( K. i J. Wiśniewscy )
- Powołanie zespołu do przygotowania propozycji dla Urzędu Miasta w sprawie finansowania stowarzyszeń ( p. Ronin , p. Satała , p. Klima , p. Sontag )
- Organizacja imprezy mikołajkowej w Szkole Specjalnej i wśród rodzin ubogich. ( p. Satała )
- Naprawa stosunków pracowników OPS itp. do rodzin i samych osób niepełnosprawnych np. ankiety ( p. Satała )
- Wystosowanie pisma do posła Piechoty w sprawie uściślenia przepisów do wydania karty parkingowej ( p. Satała)
- Redagowanie artykułów do magazynu „ Integracja" ( p. Klima)
- Temat IV Forum Osób Niepełnosprawnych:
1) p. Satała – „ Sens „istnienia" PCPR- ów , PFRON- ów , OPS-ów itp..."
2) p. Klima – „ Jak sprawy mentalne , ludzkie mają się do innych krajów." Porównanie pomocy o.n. w Polsce , a w innych krajach , zaprosić niepełnosprawnych gości z innych krajów Unii Europejskiej , porównać zmiany przed wejściem do UE – czy coś się zmieniło i zadać sobie pytanie co daje nam UE , porównanie problemów o.n. z innymi krajami w Europie , niepełnosprawni na przełomie lat , jak je traktowano , opieka nad nimi.
- Dalsze prowadzenie audycji radiowych oraz strony internetowej
- Dalsze udzielanie porad , informacji , pomoc przy wypełnianiu wniosków ,.

Sprawy bieżące stowarzyszenia:
- P. Satała – skarbnik stowarzyszenia zebrała od zebranych składki zaległe oraz za 2007r.
- Prezes podziękował za pracę w stowarzyszeniu w szczególności p. Sontagowi , p. Satała , p. Weygand , państwu Klima, p. T i P. Drozd , K. Wiśniewskiej

Prowadzący zebranie podziękował wszystkim za udział. Na tym zebranie zakończono.

.