Zebranie Zarządu Stowarzyszenia - 23.08.2007r.

ZebranieRadyRodzicowTego dnia odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Prezes Jerzy Wiśniewski przywitał zebranych członków Zarządu oraz przedstawił porządek obrad.

Na zebraniu podjęto decyzję , aby pomóc naszemu członkowi stowarzyszenia p. Alfredowi S. , który jest w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Uchwała nr 12/08/07 zadecydowano , iż stowarzyszenie pokryje koszt leków w kwocie do 500zł. z konta stowarzyszenia , niezbędnych p. Alfredowi do polepszenia jego stanu zdrowia. Decyzję podjęto jednogłośnie.

 

Podjęto również decyzję , iż stowarzyszenie będzie współorganizatorem II Jarmarku Rodzinnego z Browarem Książęcym Racibórz. W Związku z tym oprócz pomocy merytorycznej Uchwałą nr 13/08/07 zdecydowano , że stowarzyszenie przekaże 59 fantów z zasobów stowarzyszenia na loterię fantową w/w jarmarku , co będzie wkładem własnym wniesionym w organizację imprezy. Decyzję podjęto jednogłośnie. Na tym zebranie zakończono.

.