Szkolenie w Raciborzu - 05.06.2007r.

indekssCzłonkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu pt: "Aplikowanie o środki publiczne - jak poprawnie wypełnić wniosek grantowy" , organizowane przez CRIS w Rybniku. Na szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

.

.

 

1. Ogólne zasady przygotowywania wniosków grantowych
2. Aplikowanie o środki publiczne - specyfika
3. Elementy wniosku:
a) Standardowe informacje zawarte w wytycznych wnioskodawców
b) Informacje o źródłach finansowania
c) Metryczka we wniosku - informacje o organizacji
d) Czas realizacji/zasady tworzenia harmonogramu
e) Zasady budżetowania, pojęcie kwalifikowalności poszczególnych
wydatków, przykład budżetu
f) Metody monitoringu i ewaluacji, wskaźniki.

W szkoleniu udział wzięli: Jurek Wiśniewski , Krystyna Weygand

.