Szkolenie w Wodzisławiu - 30.05.2007r.

iiimagesCzłonkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu pt: " Aspekty prawne w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych" organizowane przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

* prawo o stowarzyszeniach
* ustawa o fundacjach
* ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
* zobowiązanie wynikające z ustawy o rachunkowości ( prowadzenie ksiąg rachunkowych , polityka   rachunkowości , sprawozdanie finansowe)
* podstawowe obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

 

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Stowarzyszenia , że im lepiej wyszkolona kadra tym lepiej dla stowarzyszenia w szkoleniu udział wzięli: Kasia Wiśniewska , Krystyna Weygand , Tomasz i Piotr Drozd