ZEBRANIE ORGANIZACYJNE - 24.03.2007r.

160453im000865Tego dnia odbyło sie zebranie organizacyjne , na którym omówiono przygotowania II edycji imprezy środowiskowej pt: " Zagrajmy Razem - integracja , sport , rehabilitacja".

Ustalono , iż celem imprezy będzie promocja sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych , propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego oraz przełamywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.

Zebrani członkowie ustalili adresatów , do których trafi pismo o pomoc w zorganizowaniu imprezy , nadając im jednocześnie statut współorganizatora. Pisma mają zostać dostarczone w najbliższych dniach.

 

Uzgodniono również kto ma objąć patronat honorowy oraz medialny nad imprezą. Postanowiono , iż patronat honorowy nad imprezą obejmie Poseł Na Sejm RP - Henryk Siedlaczek , Prezydent Miasta Raciborza - Mirosław Lenk oraz Starosta Raciborski - Adam Hajduk.

Patronami medialnymi mają zostać nasze lokalne media oraz TVP3.

Postanowiono również , że podczas imprezy odbędą się IX Targi Zdrowia zorganizowane przez Szkołę Policealną Woj. Śląskiego Nr 1 ( dawny Medyk ) oraz wystawa sprzętu rehabilitacyjnego , jak również porady i pomoc dla niepełnosprawnych kierowców przez firmę z Bielska - Białej.

Jednogłośnie potwierdzono , iż loterią fantową zajmie sięp. Alfred Sontag , a koszt jednego losu wynosił będzie 3 zł.

Na zebraniu przedstawiono projekt programu imprezy środowiskowej oraz projekt plakatu i zaproszeń. Przedstawione projekty zyskały aprobatę wśród zebranych członków stowarzyszenia .

Ustalono , że na plakacie będą widniały loga oraz nazwy firm i instytucji , które zyskały miano współorganizatora oraz loga patronów medialnych. Na zaproszeniach natomiast zostaną tylko wymienieni wszyscy współorganizatorzy , a umieszczone zostaną loga tylko patronów medialnych. Wszyscy współorganizatorzy zostaną umieszczeni na naszej stronie internetowej w okienku " współpraca".

Podczas zebrania ustalono adresatów zaproszen oraz wstępnie adresatów statuetek oraz podziękowań.

Na tym zebranie zakończono.

.