GMINO JAKA JESTEś?...

kaja9 marca 2007 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja „Gmino, jaka jesteś", zorganizowana przez PFRON , w której udział wzieli: Katarzyna Wiśniewska z- ca prezesa zarządu oraz Piotr Klima - członek zarządu oraz Radny Miasta Raciborza.
Na konferencji przedstawiono wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dotyczących działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceny tej działalności przez osoby niepełnosprawne.

Konferencje pod hasłem „Gmino, jaka jesteś", obywają się we wszystkich miastach wojewódzkich. Cykl tych spotkań zapoczątkowała w połowie lutego konferencja w Warszawie.
Organizatorem całej akcji jest konsorcjum Policy & Action Group Uniconsult sp. z.o.o. oraz Pentor Resarch International S.A.

 

Celem konferencji było przedstawienie badań ankietowych przeprowadzanych w samorządach gminnych oraz wśród osób niepełnosprawnych.
Na spotkaniu były przedstawione wyniki pierwszego w Polsce badania konfrontującego potrzeby osób niepełnosprawnych z realiami, w jakich funkcjonują samorządy.

W badaniu wzięło udział 2117 gmin (85 proc. gmin w Polsce) oraz 5018 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Wyniki badań potwierdzają opinie wielu organizacji osób niepełnosprawnych o tym, że gminy bardzo mało robią na rzecz osób niepełnosprawnych. Większości gmin brakuje podstawowej statystyki dot. populacji osób niepełnosprawnych mieszkającej na swoim terenie.

Niewiele , gdyż zaledwie 3 proc. gmin zna problemy osób niepełnosprawnych związane z pracą i ich sytuacją finansową.

Większość wiejskich gmin nie podejmuje żadnych działań na rzecz niepełnosprawnych, poza wsparciem finansowym i pomocą materialną przekazywaną przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tylko 18 proc. osób niepełnosprawnych jest zadowolonych i pozytywnie ocenia pracę gmin na ich rzecz. Natomiast ocena gmin co do swojej pracy na rzecz tej grupy jest bardzo wysoka – aż 57 proc. z nich wystawia sobie bardzo dobrą ocenę.

Badania pokazały również, że gminy w małym tylko stopniu wykorzystują potencjał organizacji pozarządowych działających na ich terenie. Mimo pozytywnych ocen, jakie gminy im wystawiają, wiele z nich nie podejmuje z nimi stałej współpracy. Osoby niepełnosprawne wskazały, że największym wsparciem są dla nich: rodzina, ośrodek pomocy społecznej, PFRON, a dopiero na czwartym miejscu powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Zobacz zdjęcia w Galerii : OTWÓRZ

.