"Decydujesz, pomagamy"

2tescoJPGMasz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł. Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu jest Fundacja Tesco, natomiast partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostaną przyznane dwa granty na realizację lokalnej inicjatywy oraz jeden grant na cele statutowe instytucji/organizacji biorącej udział w głosowaniu. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

 

 

W programie mogą wziąć udział prawie wszyscy: organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową, spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

W programie NIE MOGĄ wziąć udziału: partie i organizacje polityczne i jakiekolwiek inne podmioty przez nie utworzone, związki zawodowe, organizacje pracodawców ani przedsiębiorstwa.

V edycja programu będzie realizowana w terminie październik 2018 – lipiec 2019r. i będzie mieć charakter ogólnopolski.

tesco1

Szczegółowe informacje na załączonej ulotce - pobierz oraz na stronie https://tesco.pl/pomagamy/about/