Zmiany w prawie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 lipca 2018r.

d14623624221 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Co nowego przewidują przepisy?.....

Dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności wprowadzono dodatkowo następujące zmiany:

a)    zniesiono okresy użytkowania wyrobów medycznych,
b)    zniesiono limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
c)    wprowadzono przepis uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
d)    wprowadzono przepis uprawniający do  zaopatrywania się w aptece poza kolejnością,
e)    wprowadzono przepis uprawniający
do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,

 

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz do zaopatrywania się w aptece poza kolejnością, zgodnie z ustawą, mają prawo również kobiety w ciąży, inwalidzi wojenni                   i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane                 z powodów politycznych.

(Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

 

 

Zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych oznacza, że osoba niepełnosprawna posiada prawo do korzystania z wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, ze zm.) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Oznacza to dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, że o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął. Motywując to względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy oraz kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, ze zm.)

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest u tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dokumenty uprawniające

Żeby móc skorzystać z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji lub właściwej placówki i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności(legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie) oraz dokument potwierdzający tożsamość.