Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca 2018r.

PIENIĄDZEjpgOd 1 marca 2018 r. świadczenia rentowo emerytalne wzrosną o 2,98 proc." Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w tym roku wynosi 102,98 proc., tak więc np.najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1029,8 zł.

"Od marca br. renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Osoby, które w ten sposób uzyskały emeryturę, mimo tego że nie miały wypracowanych uprawnień stażowych do takiego świadczenia na poziomie minimalnym, będą otrzymywały świadczenia w tej wysokości. Świadczenia dla nich będą przyznane wraz z rocznym wyrównaniem - od 1 marca 2017 do 1 marca 2018. Grupa ta liczy ok. 105 tys. osób. Koszt tego podwyższenia wynosi ok. 120 mln zł" - podał resort.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku jest  wyższy od poprzednich lat - w 2016 r. było to 0,24 proc., w 2017 - 0,44 proc. a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną o 2,98 proc."

Wyższy współczynnik jest efektem  szybko rosnącej w kraju inflacji. W 2017 r. ceny żywności w Polsce wzrosły, w porównaniu z 2016 r., o 4,6 proc., zatem współczynnik waloryzacji – 2.98 proc. pokazuje dysproporcję między tym, ile emeryci i renciści dostaną podwyżki, a ile niestety muszą wydać na coraz droższe produkty.