Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych w ZUS

zus21 maja 2014r. we wszystkich oddziałach ZUS zorganizowany zostanie dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych.
Celem, tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie informacji z obszaru zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

We wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Eksperci będą udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentownej oraz informacji dotyczących efektywnego poszukiwania pracy i optymalnego przygotowania się do procesu rekrutacji.

Pracownicy PFRON poinformują również o różnych formach dofinansowania ze środków Funduszu oraz możliwości uczestnictwa w realizowanych przez Fundusz projektach.