Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do korzystania z zasobów portalu NINATEKA.

NinatekaNINATEKA to nic innego jak Narodowy Instytut Audiowizualny.

Portal NINATEKA powstał z myślą o wszystkich użytkownikach – a w szczególności o tych, którzy często spotykają się w sieci z wykluczeniem cyfrowym i utrudnionym dostępem do kultury i sztuki ze względu na niepełnosprawność lub inne niedogodności. Jednakże osoby sprawne znajdą tu również coś dla siebie. www.ninateka.pl

 

W ramach prac nad udostępnieniem materiałów osobom ze specjalnymi potrzebami, wykonano jak dotąd:
- transkrypcję ponad 120 materiałów,
- audiodeskrypcję do 16 filmów i etiud filmowych,
- 10 filmów zostało udostępnionych w wersji z tłumaczem języka migowego,

Portal NINATEKA EDU może być także przydatny dla osób sprawnych,  dla ucznia i nauczyciela. Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych znajdą tu materiały audiowizualne, które pomogą wkroczyć w świat mediów, filmu, animacji oraz kultury i sztuki. Jest to pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. OTWÓRZ