ZUS - podstawowe informacje

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń. W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje o kwotach najniższych świadczeń, ile można dorobić do renty, minimalnym i przeciętnym wynagrodzeniu oraz inne podstawowe informacje.