Przemoc w rodzinie

przemoc"To czego doświadczamy podczas przemocy domowej jest złożonym problemem i często do rozwiązania go potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb.


Ta pomoc może i powinna przyjść ze strony przedstawicieli różnych instytucji:
- psychologa, pedagoga, prawnika, policjanta, kuratora, lekarza, pracownika     

   socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz.

Tak funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracują tu przedstawiciele różnych służb/ instytucji/ organizacji działających na rzecz drugiego człowieka. W praktyce taka zespołowa formuła pracy niesie wiele korzyści: pozwala na postawienie trafnej diagnozy sytuacji w rodzinie i szybkie zaplanowanie oddziaływań, których celem jest przerwanie przemocy.

Na terenie Raciborza funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma on swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 1
47 – 400 Racibórz

tel. 32 / 415-26-50, 505138929 /czynny w godzinach pracy OPS

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" (OTWÓRZ) i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Zespół dyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to:

- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

- Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. ( ustalenie skali zjawiska przemocy, przedstawienie w środowisku zasad i form przyznawania pomocy).

-Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

-Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, w tym wdrażanie procedury Niebieskiej Karty."

Autor:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Aurelia Bindacz

 


 

Informujemy również, że wszystkie osoby doświadczające jakiejkolwiek przemocy lub będące świadkami przemocy mogą zgłosić ten fakt do Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 801-12-00-02

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,

w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00

Dzwoniąc pod nr 801-120-002

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy

najbliżej miejsca zamieszkania.

Można również pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 z późn. zmianami


 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.