Trzynaste Forum już za nami!

XIII Forum 67 17.12.2017 rJuż po raz trzynasty w dniu 17 grudnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się Forum Osób Niepełnosprawnych, które zorganizowaliśmy we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych – koło w Raciborzu, Starostwem Powiatowym i Miastem Racibórz. Tegoroczny temat: “Udziel pomocy – czas to życie!” Nasze główne założenie to przełamanie obaw i stereotypów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Chcieliśmy również pokazać, jak tej pomocy właściwie udzielić oraz uwrażliwić ludzi ażeby nie przechodzili obojętnie obok osoby, która tej pomocy potrzebuje. Czasem właśnie od tego może zależeć czyjeś życie.

Otwierający forum wicestarosta Marek Kurpis podziękował za zaproszenie i wspomniał o Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który w Raciborzu zacznie funkcjonować od 1 stycznia. – Osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo i jest to grupa, którą bardzo mocno trzeba wspierać. Myślę, że powoli nam się to udaje. Natomiast ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ile państwo robicie dla swojego środowiska, choćby występując podczas Gwiazdki Serc – podkreślił Marek Kurpis.

Swoją prelekcję przedstawili ratownicy medyczni ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu: Ewelina Botorek, Simona Mioduszewska i Mateusz Manderla. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co jest najważniejsze przy udzielaniu pierwszej pomocy, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, a także jak pomóc osobie z udarem mózgu czy dławiącej się. Mówili też o automatycznym defibrylatorze zewnętrznym, który w Raciborzu znajduje się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych, zajedni PKS Racibórz i Rafako. Po ratownikach medycznych głos zabrał dr Andrzej Filuś z raciborskiego szpitala, który w zastępstwie dr Stanisława Gamrota przybył ażeby przedstawić prelekcje na temat oparzeń termicznych, porażeń prądem i postępowania w razie ich wystąpienia. Dr Filuś tłumaczył również, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w przypadku zranień i urazów.

Tradycyjnie wręczono nagrodę pod nazwą Laur Życzliwości, która przyznawana jest za nieustającą życzliwość i pomoc osobom niepełnosprawnym. W tym roku otrzymała ją Pani Małgorzata Rother-Burek. Pani Małgosia nigdy nam nie odmówiła. Telefon do pani Małgosi: “Pani Małgosiu, czy będzie pani z nami?” Sekunda na wdech, odpowiedź: “Tak, będę”. Była, jest i będzie, dlatego bardzo mocno dziękujemy. Niech pani Małgosia będzie przykładem, że warto pomagać – powiedziała Katarzyna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Podaj Rękę.

Błogosławieństwa wszystkim zebranym udzielił ks. Jan Szywalski, który zaprosił również do wspólnego odśpiewania kolędy i podzielenia się opłatkiem. Organizatorzy podziękowali również Pani Irenie Białuskiej, która tłumaczyła całe spotkanie na język migowy.

Na zakończenie forum wystąpił zespół wokalny Perspektywa pod kierunkiem Alicji Ploch-Burdy, który wprowadził wszystkich w magiczny świąteczny nastrój. Do zobaczenie za rok!! Zapraszamy na fotoreportaż do naszej Galerii – OTWÓRZ.