II Raciborski Bieg bez Barier ... ...

BIEG24 czerwca, odbył się już po raz drugi Raciborski Bieg Bez Barier  dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na dystansach: 3 km. Bieg, Nordic Walking oraz 1 km pozostali uczestnicy (przejazd wózkiem, marszobieg, styl dowolny).  Styl w jakim uczestnicy pokonali trasę był nieistotny. Liczył się udział. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody. Specjalne dodatkowe nagrody przewidziano dla dzieci. Celem imprezy jest m.in popularyzacja sportu niepełnosprawnych oraz propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!

 

 

Organizatorami byli: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, Miasto Racibórz, Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Koło Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu. Patronat nad Biegiem objęli Prezydent Miasta Raciborza Mirosław Lenk oraz Starosta Raciborski Ryszard Winiarski.

Z ramienia Stowarzyszenia ciężar głównego organizatora wziął na siebie nasz Wiceprezes - Krystian Pilszak. Dzieki Krystian - Dobra robota. Zdjęcia z Biegu można zobaczyć na Naszej Galerii. OTWÓRZ

3 loga