XII Forum osób niepełnosprawnych

XII Forum Osób Niepełnosprawnych za nami 38 14.1.2017 rJuż po raz dwunasty Nasze Stowarzyszenie zorganizowało Forum Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Konferencję organizujemy cyklicznie z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na różnego rodzaju problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz spróbować znaleźć rozwiązania, które służyłyby do pełnej integracji społecznej.

  Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, Miasto Racibórz, Polski Związek Głuchych – koło w Raciborzu.

Patronat Honorowy nad Forum objęli:

Starosta Raciborski - Ryszard Winiarski

Prezydent Miasta Raciborza - Mirosław Lenk

 

     Patronat Medialny:

    Myślą przewodnią tegorocznego Forum była praca osób niepełnosprawnych. Temat tegorocznego forum: „Dlaczego warto tworzyć ZAZ-y”, wzbudził zainteresowanie samorządowców.

   W Raciborzu posiadamy Środowiskowy Dom Samopomocy, posiadamy również Warsztaty Terapii Zajęciowej, brak natomiast Zakładu Aktywności Zawodowej, który wypełniłby pewnego rodzaju lukę. Dla wyjaśnienia kilka informacji czym jest ZAZ.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zgodnie z wymogami prawnymi (w tym ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji), uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej warunkuje m. in.: zatrudnienie co najmniej 70% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ogóle zatrudnionych, w szczególności osób skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy:

  1. zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności , u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

  Przypomnijmy może, że rolą „WTZ-etów” jest przygotowanie podopiecznych do podjęcia zatrudnienia…….lecz gdzie zatrudniać osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością ……niewiele firm się na to decyduje……i właśnie ZAZ-y …są miejscem gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie i nie tylko mogą realizować się zawodowo.

   Stąd też temat na tegoroczne Forum, które punktualnie o godzinie 15.00 rozpoczęło się na Zamku Piastowskim. Gości przywitał prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” Jerzy Wiśniewski. Następnie Forum otworzył starosta Ryszard Winiarski i słowo wstępne w imieniu Starosty wygłosił - Aleksander Kasprzak – kierownik Referatu Spraw Społecznych. Oboje podkreślili, że w Raciborzu jest za mało zakładów pracy, zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Następnie prelekcje przedstawili Dezyderiusz Szwagrzak – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl. oraz Marcin Słonka – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku Białej.

Tradycyjnie wręczono Laur Życzliwości – za nieustającą życzliwość i pomoc osobom niepełnosprawnym. W tym roku wyróżniono Grażynę Wójcik – dyrektorkę Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej. Nagrodę wręczył jej ks. Jan Szywalski.

Na zakończenie zagrało trio smyczkowe „Appassionato” zachwycając zgromadzonych swoim brawurowym wykonaniem utworów.

Forum prowadzili Katarzyna i Jerzy Wiśniewscy. Całość przemigała niezastąpiona Irena Białuska. Zapraszamy na fotoreportaż do naszej Galerii - otwórz

3 loga