Równość szans – Budapeszt 2016

zugló-városrészekDelegacja w składzie : Krystian Pilszak, Irena Białuska, Krystyna Weygand i Natalia Batóg reprezentowała Stowarzyszenie „Podaj Rękę” na konferencji w Budapeszcie.

Zuglo jest 14 dzielnicą Budapesztu, w której znajduje się wiele placówek wspierających osoby niepełnosprawne. Właśnie tam 17 września 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona osobom niepełnosprawnym. W konferencji tej udział wzięli przedstawiciele Węgier, Czech, Rumunii, Bułgarii oraz Polski.

 

Głównym tematem sympozjum była „Równość szans w Zuglo i w Europie”. Otworzył je krótkim przemówieniem burmistrz - Gergely Karascony. Następnie zaprezentowały się wszystkie zaproszone przez burmistrza organizacje. Zostały również poruszone 3 ważne segmenty tematyczne :

- segregacyjny i zintegrowany system edukacji

- możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych

- programy Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych

Po części merytorycznej zostaliśmy zaproszeni do siedziby Związku Niewidomych i Niedowidzących oraz do znajdującej się w Zuglo placówki dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Gdzie mogliśmy się przekonać na własne oczy w jaki sposób strona węgierska pomaga osobom z różnymi niepełnosprawnościami w praktyce.

Prócz naszego Stowarzyszenia w Zuglo Racibórz reprezentowany był przez Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zespół Szkół Specjalnych, Szkołę Podstawową nr 1, Przedszkole nr 24, Gimnazjum nr 2 , Stowarzyszenie „Spektrum” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zapraszamy na fotoreportaż do Galerii - przejdź

Natalia B.