Rusza „Program wyrównywania różnic między regionami III”

logo PFRON 2011 rStarostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.
W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:

 

- obszaru B – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszaru D – likwidacja barier transportowych;
- obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.


Beneficjentami programu mogą być:
- w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
- w ramach obszaru C – gminy i organizacje pozarządowe;
- w ramach obszaru D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
- w ramach obszaru E – gminy i organizacje pozarządowe.

 

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro">http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro link zewnętrznyW przypadku obszarów B, C, D wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru E bezpośrednio do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Wzór wniosku składanego do Starostwa dostępny będzie od dnia 16 marca 2016 r. na stronie internetowej powiatu raciborskiego www.powiatraciborski.pl

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2016 r.
Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. (32) 45-97-348.