TAK dla transplantacji

PrzechwytywanieNie ma i nie będzie nic bardziej cennego niż ludzkie życie. Stąd też wszystkie metody leczenia, które mogą przedłużyć nasze życie są ważne i powinniśmy je wspierać. Istnieją metody, które wzbudzają wiele kontrowersji ze względu na emocje, które wywołuje. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” postanowiło aktywnie włączyć się w promowanie transplantacji jako skutecznej metody leczenia. Istnieje duża potrzeba podnoszenia świadomości ludzi, o tym, że naprawdę warto oddawać organy potrzebne chorym dla których przeszczep jest ostatnią szansą  na drugie życie. Mówimy: „TAK-dla transplantacji” – pragniemy wesprzeć ogólnopolskie działania i aktywnie w nich uczestniczyć. Rozumiemy złożoność problemu i w związku z tym chcemy przedstawić wiedzę na temat trudnych wyborów przed jakimi przychodzi czasem ludziom stawać.

Nasze działania adresujemy głównie do młodzieży, ale także dla ludzi w każdym wieku.

Mają one na celu propagowanie dawstwa organów i transplantacji  jako metody  leczenia i ratowania ludzkiego życia. Liczymy na to że wiedza i wiadomości wyniesione ze spotkań i rozmów dostarczą istotnych informacji  pozwalających na określenie postawy wobec tematu oddawania narządów  po śmierci.

A naszym nadrzędnym celem jest przedstawienie  informacji dającej podstawy do świadomego wyboru – AKCEPTACJ I lub SPRZECIWU - wobec DEKLARACJI  WOLI. Ten program pokazuje jak ważna jest edukacja na temat oddawania narządów. Najbardziej istotne jest to, aby każdy  człowiek, młody czy starszy miał możliwość wyrażenia świadomej deklaracji w temacie oddawania swoich narządów po śmierci. Wiedza ,którą przekazujemy pozwala na obiektywne spojrzenie na ten trudny temat. Pamiętajmy wszyscy, możemy  być  DAWCĄ, ale możemy znaleźć się także po tej drugiej stronie jako osoba potrzebująca pilnej pomocy czyli -BIORCĄ.

Program ten oraz działania na w/w temat będziemy prowadzić przez cały rok w Raciborzu i powiecie raciborskim.

 

Krystian Pilszak – Wice Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji "Podaj Rękę" – 10 lat po przeszczepie serca

Jerzy Wiśniewski-Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji "Podaj Rękę"